Santa Bàrbara 18-20 octubre de 2024

Mas de Barberans 28-30 juliol
Santa Bàrbara 20-22 octubre

Manifest

El Festival Rihihiu recupera i reflexiona sobre el patrimoni local i paisatgístic des d’una perspectiva de gènere. Prenem el nom -rihihiu- del crit que es feia servir a la zona del Montsià per comunicar-se entre finques d’oliveres veïnes. Era un crit estrident, agut i perllongat que servia per avisar que les persones havien arribat a la finca i que podien quedar per compartir un àpat, tocar instruments o explicar històries al costat del foc. De fet, aquest crit amb una finalitat comunicativa pren diferents formes, totes similars entre si, depenent del territori i la cultura on s’ubiqui. Actualment tenim notícies de crits similars a Eivissa, el País Basc, la Gomera o Astúries. Els estudiosos de la llengua també detecten crits que podrien recordar-nos el rihihiu a la cultura àrab o l’hebrea. Durant el festival oferim propostes contemporànies que ens remeten a l’imagino de la cultura popular com una processó transmutadora a través de l’antagonisme entre els arquetips femenins locals de marfantes i pubilles o altres rituals per apropiar-nos de les nostres identitats divergents i inclassificables per celebrar-les festivament.

1. Nou relat

Volem generar un nou relat des d’una perspectiva de gènere i inclusiva dels nostres territoris no urbans. Conscients que tenim un paisatge propi, una cultura popular vinculada als cicles de la natura, i que al ser persones del territori la coneixem en profunditat, volem resignificar moltes de les nostres herències, des de la nostra perspectiva actual vinculada al pensament i l’activisme. La prioritat és aconseguir que els pobles puguin ser diversos en qüestions d’identitats de gènere i afectives. 

2. Perspectiva rural

Les Terres de l’Ebre en els darrers 10 anys han creat una xarxa de projectes contemporanis de diverses disciplines que s’han ubicat en diferents poblacions, el Rihihiu se suma a aquest moviment cultural col·lectiu generant sinergies entre els diferents professionals i possibilitant la creació d’una indústria cultural potent fora de les grans capitals.

3. Actitud festiva i carnavalesca

El Rihihiu aporta a Catalunya per primer cop una revisió de la cultura popular des d’una perspectiva queer que promogui el pensament des de l’actitud festiva i carnavalesca. No només afavorint l’exhibició d’art contemporani sinó també promovent la creació comunitària sobre el terreny a través de residències artístiques. Per nosaltres treballar amb la xarxa comunitària des de l’organització fins a la creació promou i enxarxa  l’esperit crític del Rihihiu.4. Contacte intergeneracional
Conscients del creixent envelliment de la població rural, volem crear un espai de contacte intergeneracional, que fomenti l’intercanvi d’idees entre la saviesa local i les noves perspectives contemporànies que impulsen els col·lectius locals més joves. Entenem que les grans transformacions es produeixen en espais de confiança i de proximitat, i els pobles petits, ens proporcionen aquest ambient íntim i de confort des d’on relacionar-nos amb màxima seguretat.
5. Intercanvis artístics
Conscients de l’èxode juvenil a la ciutat, volem crear un model d’oferta cultural modern, que pugui ser tan innovador com el que es genera a les ciutats, i que pugui canviar la percepció generalitzada que els pobles son espais immòbils on mai no es genera res culturalment sorprenent. Volem ser un pol d’atracció per joves vinguts d’arreu i afavorir els intercanvis artístics amb altres espais rurals de l’estat i del món.
6. Recuperació memòria oral

En contacte amb els Centres d’Estudis Locals, ens basem amb els documents històrics locals així com amb la memòria oral de les persones grans del municipi, per reinterpretar-ho a través de fórmules contemporanies que puguin atreure l’interès del públic. Entenem que en un món globalitzat, cal posar en valor la cultura singular de cada espai per preservar-la de cara a les futures generacions.

7. Festival local QUE BUSCA VINCLES AMB LES CULTURES DEL mÓN

Considerem interessant que els projectes localitzats en un context concret puguin dialogar amb altres projectes semblants establint col·laboracions amb altres propostes en espais rurals de Catalunya i la resta de l’estat, per construir relats que desbordin les perspectives localistes.

8. Voluntat d'inCLUSIVITAT I DIVERGÈNCIA

Entenem el nostre territori com un espai transitat i habitat per diverses  identitats, tant culturals, comunitàries, com espirituals. L’objectiu del Rihihiu és crear un espai de xalera on es fomenti la inclusió, la diversitat d’identitats i la interculturalitat.

Programació

Properament

Localitzacions

Properament

SANTA BÀRBARA

MAS DE BARBERANS